Hjelp ved dødsfall

Hjelp ved dødsfall

Når et menneske dør blir livet forandret for mange. For deg og dine som står nærmest blir forandringen størst. Det kan oppleves kaotisk og vanskelig å ta inn over seg det som har skjedd. Allikevel er det mye som må gjøres, mange som må varsles og en begravelse som skal planlegges.

For mange oppleves det godt å få hjelp i denne situasjonen. Vi tilrettelegger for dine individuelle behov og ønsker. Vår erfaring og lokalkunnskap kan være til god hjelp når du skal treffe dine valg om hvordan begravelsen skal gjennomføres.

Ta kontakt med oss for videre hjelp.

Akutt hjelp ved dødsfall

Lege fyller ut dødsattest, «Legeerklæring om dødsfall». Dette kan skje tidligst 2 timer etter dødsfallet. Ved dødsfall på institusjon eller sykehus tilkalles lege automatisk. Ved dødsfall i hjemmet må de pårørende selv ta direkte kontakt med nærmeste legevakt. Dødsattesten må være utfylt før avdøde kan hentes.

Henting av avdøde

Ved dødsfall på institusjon eller sykehus vil avdøde som regel bli brakt til stedets kjølerom samme dag eller dagen etter dødsfallet.

Ved dødsfall i hjemmet vil vi etter avtale med de pårørende bringe avdøde til nærmeste gravkapell eller sykehus. Vi er tilgjengelig på vår døgnåpne vakttelefon.

Planleggingssamtalen

Pårørende tar kontakt med oss for å avtale en planleggings-samtale. De møter en av våre gravferdskonsulenter for å planlegge begravelsen. Samtalen tar som regel 2 til 3 timer. Det er også mulig å fordele planleggingen over flere møter. Før planleggingssamtalen kan det være lurt å gjøre seg opp noen tanker om forløpet.

Papirer og skjemaer

Ved dødsfall er det flere offentlige kontorer som skal ha beskjed. Vi sørger for å melde fra til disse, slik at dere slipper bruke tid og krefter på en slik prosess. I samtalen med oss får du god informasjon om hvilke instanser du selv må melde fra til. Vi vil alltid være tilstede om dere har spørsmål.

Slaattene Begravelsebyrå

Slaattene Begravelsebyrå ble etablert i 1927 og har siden vært det ledende begravelsesbyrået i Arendal og omegn. Vi har bistått familier igjennom vanskelige tider i flere generasjoner. Nå er det 3. generasjon Slaattene som driver byrået. Men tanken er fremdeles den samme: Å skape trygghet og varme i en vanskelig tid.

Kontakt oss

OLAF SLAATTENE AS

Kystveien 151, 4842 Arendal.

Telefon: 37 05 91 65 - 92 61 07 47

E-post: kontakt@slaattene.no

Døgnservice

Ring oss hele døgnet: 92 61 07 47

Følg oss